DK-SEA SAFETY

Her finder du vores generelle

Salgsbetingelser

Enkle aftaler

Vi gør det nemt

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DK- Sea Safety A/S.

Betingelserne gælder i tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og DK-Sea Safety A/S.

Det med småt

Salgs- Og Leveringsbetingelser

Dokumentation og vejledning

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DK-Sea Safety A/S.

Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DK-Sea Safety A/S side, er denne af vejledende art.

Leveringstidspunkt og transport

Levering af varer fra DK-Sea Safety A/S anses for sket, når køber har fået varen udleveret.

Forsendelsen af varerne sker efter aftale med køber.

Risiko

Risikoen for varer købt af DK-Sea safety A/S overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra DK-Sea safety A/S skal påberåbes ved modtagelsen af varene. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. 

Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til DK-Sea safety A/S.

Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest et år efter, du har fået varen leveret. For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, DK-Seasafety A/S har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling

Alle priser som angivet er ex. moms medmindre andet er angivet.
Alle varer forbliver DK-Sea Safety A/S ejendom indtil fakturaens fulde beløb er betalt.

På fakturaen er der angivet bankoplysninger og betalingsfrist.

Ved overskridelse af betalingsfristen

Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges morarenter, svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente +7%.

Såfremt en del af tidligere leverancer henstår som forfalden saldo, ændres betalingsbetingelsen til “netto kontant”, ensbetydende med at en ny faktura skal betales straks, med mindre der er indgået betalingsaftale.

Såfremt betaling ikke modtages rettidigt udsendes 1. rykker.

Derefter overgives sagen til DANSK KreditorService A/S.

Bytteregler

Vi bytter gerne de købte varer til andre varer, pengene gives ikke retur. Ved bytning bytteregler afholder kunden alle fragtudgifter forbundet derved.

Hvis du har eventuelle spørgsmål omkring vilkår, produkterne mv., er du altid velkommen til at kontakte os.